PEA พะเยาร่วมประชุมรับมอบนโยบาย จากกระทรวงมหาดไทย

แชร์ข่าวพะเยา

PEA พะเยาร่วมประชุมรับมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องศูนย์บัญชาการ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังใหม่)

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.  นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา  ร่วมประชุม ณ ศาลากลาง จ.พะเยาโดยมี      นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเข้าร่วมการประชุมรับมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องศูนย์บัญชาการ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังใหม่)


แชร์ข่าวพะเยา