รพ.พะเยา ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

ประกาศโรงพยาบาลพะเยา ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ประชาชนทั่วไปชาวต่างชาติ แรงงานต่างด้าวในเขตอำเภอเมืองที่มีความประสงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19สามารถ WALK IN เข้ามารับบริการฉีดวัคซีนซีโนแวค (Sinovac) เข็มที่ 1 ได้วันที่ 7 และ 11 ต.ค. 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.วันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 – 14.00 น. ณ ศาลาประชาคม จ.พะเยา(ให้นำบัตรประชาชนมาด้วย)


แชร์ข่าวพะเยา