สหกรณ์ จ.พะเยาร่วมประชุมนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านเกษตร จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ จ.พะเยาร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายการขับเคลื่อนดำเนินงานด้านเกษตรอัจฉริยะตามแผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ ปี พ.ศ.2565-2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ และฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเกษตรอัจฉริยะตามแผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ ปี พ.ศ.2565-2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom cloud meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา