จังหวัดพะเยา ฉีดวัคซีนโควิด เข็มที่ 2 ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ที่มีคิวในพะเยาชนะ คิวที่ 19001 – 20000 เข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 Booster เข็มที่ 3 ที่รับวัคซีนซีโนแวค ครบ 2 เข็ม ในเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2564 และเข็มที่ 1 ที่ประสงค์รับวัคซีนซิโนแวค

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพะเยา และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จุดบริการของเครือข่ายบริการสุขภาพ จังหวัดพะเยา ในวันนี้เป็นการให้บริการวัคซีนตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ที่กระจายวัคซีนโควิด -19 ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เข็มที่ 2 จำนวน 1,188 ราย ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และประชาชนทั่วไป ที่มีคิวในพะเยาชนะ คิวที่ 19001 – 20000 เข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 Booster เข็มที่ 3 จำนวน 206 ราย ที่รับวัคซีนซีโนแวค ครบ 2 เข็ม ในเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2564 และเข็มที่ 1 จำนวน 438 ราย ที่ประสงค์รับวัคซีนซิโนแวค ตามจุดบริการ 8 จุด

หลังฉีดนั่งพักรอสังเกตอาการไม่พึงประสงค์ 30 นาที ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด “วัคซีนที่อยู่ในขวดจะไม่มีประโยชน์ หากไม่ได้ฉีดเข้าไปในตัวคน การรับวัคซีนต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ขอให้ทุกคนไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หากไม่ได้แพ้วัคซีน โดยวัคซีนจะช่วยลดการติดเชื้อรุนแรง ลดการป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล และความเสี่ยงการเสียชีวิตได้ 100% “ รับวัคซีนยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา