บุคลากรการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กลุ่ม 608 และ ผู้ป่วยติดเตียง

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วยนายแพทย์จารุกิตติ์ ธิติพรพงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชศาสตร์ชุมชนโรงพยาบาลพะเยา พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม กลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ และเครือข่ายชุมชน ลงพื้นที่เชิงรุก ฉีดวัคซีนเข็มแรกให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยง 7 โรค และผู้ป่วยติดเตียง โดยลงพื้นที่เชิงรุกในเทศบาลตำบลจำป่าหวาย จำนวน 646 ราย แยกเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 266 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 380 ราย ฉีดเข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 โดยวัคซีนที่ฉีดเข็มแรกในครั้งนี้เป็นวัคซีนซิโนแวค หลังจากนี้จะมีการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นเข็มที่ 2 ท่ามกลางความดีใจของผู้มาใช้บริการในครั้งนี้โดยไม่ต้องเดินทางไปฉีดวัคซีน ที่โรงพยาบาล ที่สำคัญวันนี้ส่วนใหญ่บุคคลที่ฉีดวัคซีนนั้นเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่นั่งรถเข็น และป่วยติดเตียง ในวันนี้ไม่พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนไปแล้วประชาชนก็ยังต้องปฏิบัติตนตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และหลีกเลี่ยงอยู่ในพื้นที่แออัด D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา