ขอเชิญร่วมทำบุญซื้อผ้าทอ ถวายเป็นผ้ากฐิน วัดโสมนัสทุ่มท่า

พระครูใบฎีกาทศพล ญาณเมธี (ครูบาหนุ่ย )เจ้าอาวาสวัดโสมนัสทุ่มทำ (วัดไอ้ไข่พะเยา) ต.ท่าจำปี อ.เมือง จ.พะเยา ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญซื้อผ้าทอ เพื่อนำมาเย็บจีวร ถวายเป็นผ้ากฐิน เมตรละ 99บาท  (ทางวัดไม่มีเจ้าภาพจองกฐิน)โดย ทางคณะศิษย์จึงจะถวายผ้ากฐินในราตรี สุดท้าย ของเขตกฐิน ในวันศุกร์ที่19 พฤศจิกายน2564  ขึ้น15ค่ำเดือน12  วันลอยกระทง โดยสามารถร่วมทำบุญได้ที่ ชื่อบัญชีวัดโสมนัสทุ่มท่า ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 5120813321