ประกาศ จ.พะเยา ผู้โดยสารรถประจำทางบุษราคัมทัวร์

แชร์ข่าวพะเยา

ประกาศจังหวัดพะเยา ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 น. สำหรับผู้ที่เดินทางรถโดยสารประจำทาง บุษราคัมทัวร์ (05)957 กทม.-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส) วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 17.45 น. ขอให้ท่านสังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากพบอาการผิดปกติ ท่านสามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 จังหวัดพะเยา สอบถามเพิ่มเติม เวลาราชการ 054 409 132 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นอกเวลาราชการ 095 698 4350


แชร์ข่าวพะเยา