จังหวัดพะเยา ฉีดวัคซีนโควิด-19 Pfizer แก่เด็กนักเรียน อายุ 12-17 ปี ที่ประสงค์รับวัคซีน

แชร์ข่าวพะเยา

     นายพินิจ แก้วคงจิตทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เยี่ยมให้กำลังใจผู้รับบริการฉีดวัคซีน บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ โรงพยาบาลพะเยา ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา  โดยนายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพะเยา และคณะ ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก ตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข ที่กระจายวัคซีนโควิด -19 ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ  ในวันนี้เป็นการให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ให้แก่เด็กนักเรียนอายุ 12-17 ปี วิทยาลัยเทคนิคพะเยา เข็มที่ 1 จำนวน 608 ราย ที่ประสงค์รับวัคซีน  ตามจุดบริการ 8 จุด

หลังฉีดนั่งพักรอสังเกตอาอการ ไม่พึงประสงค์ 30 นาที ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด “การรับวัคซีนต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ขอให้ทุกคนไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หากไม่ได้แพ้วัคซีน โดยวัคซีนจะช่วยลดการติดเชื้อรุนแรง ลดการป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล และความเสี่ยงการเสียชีวิตได้ 100%” รับวัคซีนยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา