ท่องเที่ยวพักผ่อนวันหยุดกว๊านพะเยาคึกคัก

แชร์ข่าวพะเยา

      บรรยากาศท่องเที่ยวพักผ่อน ออกกำลังกาย บริเวณกว๊านพะเยา และอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง คึกคัก ในช่วงเย็นของวันหยุดสัปดาห์นี้ หลังสภาพอากาศ อยู่ในช่วงที่เย็นสบาย จึงทำให้นักท่องเที่ยว ชาวบ้าน ผู้ปกครอง จำนวนมาก ต่างเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศกว๊านพะเยา ในช่วงเย็น และนำบุตรหลานมาออกกำลังกาย ทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวและชมวิวกว๊านพะเยาเป็นไปอย่างคึกคัก

    วันที่10ตุลาคม2564ผู้ปกครอง นักท่องเที่ยวและชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวนมากต่างเดินทางนำบุตรหลานของตนเอง มาออกกำลังกาย บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง และเข้ามาสัมผัสบรรยากาศความสวยงามของกว๊านพะเยา ในยามเย็นกันอย่างคึกคักในช่วงวันหยุดนี้  หลังปริมาณน้ำกว๊านพะเยาเพิ่มปริมาณสูงขึ้น ส่งผลให้ทัศนียภาพของกว๊านพะเยา กลับมาสวยงาม และสภาพอากาศที่เย็นสบายในช่วงเย็น และสามารถมองดูวิวทิวทัศน์ และเวิ้งน้ำที่กว้างใหญ่ของกว๊านพะเยา ซึ่งเป็นทะสาบน้ำจืด ที่ใหญ่สุดในภาคเหนือ

โดยมีพื้นที่กว่า 16,800 ไร่ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวและชาวบ้านจำนวนมากต่างเดินทางมาพักผ่อนชมวิว ดูปลาและให้อาหารปลา พักผ่อน ถ่ายรูป โดยเฉพาะบริเวณพญานาคคู่ ที่ตั้งตระหง่านโดดเด่นกลางกว๊านพะเยา  จึงทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดนี้ เป็นไปอย่างคึกคักและเนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวและชาวบ้านที่เดินทางมาพักผ่อน ออกกำลังกายในช่วงบรรยากาศยามเย็นกว๊านพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา