บุคลากรการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กลุ่ม 608 และ ผู้ป่วยติดเตียง

แชร์ข่าวพะเยา

      ที่อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา  นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย แพทย์หญิงวิราวรรณ ศรีงามวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นำทีม แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา ลงพื้นที่เชิงรุก ฉีดวัคซีนเข็มแรกให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยง 7 โรค และผู้ป่วยติดเตียง โดยลงพื้นที่เชิงรุกในเทศบาลตำบลเวียง  เป็นเข็มที่ 1 จำนวน 368 ราย ที่ประสงค์รับวัคซีน  โดย นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วย นายณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา และคณะผู้บริหาร  เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกสำหรับประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยา ในวันนี้ เทศบาลเมืองพะเยา ร่วมกับหอการค้าจังหวัดพะเยา และ โรงพยาบาลพะเยา ในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ครั้งนี้

โดยวัคซีนที่ฉีดเข็มแรกในครั้งนี้เป็นวัคซีนซิโนแวค หลังจากนี้จะมีการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นเข็มที่ 2 ท่ามกลางความดีใจของผู้มาใช้บริการในครั้งนี้โดยไม่ต้องเดินทางไปฉีดวัคซีน ที่โรงพยาบาล ที่สำคัญวันนี้ส่วนใหญ่บุคคลที่ฉีดวัคซีนนั้นเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่นั่งรถเข็น และป่วยติดเตียง ในวันนี้ไม่พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนไปแล้วประชาชนก็ยังต้องปฏิบัติตนตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และหลีกเลี่ยงอยู่ในพื้นที่แออัด D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา