ตลาดไม้ด่าง-บอนสี คึกคัก

แชร์ข่าวพะเยา

กลุ่มคนรักต้นไม้ในพื้นที่จังหวัดพะเยา จัด “กาดคนรักต้นไม้พะเยา” โดยมีผู้ชื่นชอบในการเพาะเลี้ยงต้นไม้ โดยเฉพาะไม้ด่าง-บอนสี ตลอดจนไม้ประดับต่างๆพืชผักสวนครัว มากกว่า 100 ราย นำต้นไม้ของตนเองมาจำหน่ายแลกเปลี่ยนกันอย่างคึกคัก ส่งผลให้กระแสไม้ด่างและบอนสีตลอดจนไม้ประดับ พืชผักต่างๆที่มีผู้นำมาจำหน่ายได้รับความสนใจซื้อขายกันเป็นจำนวนมาก

วันที่11ตุลาคม2564กลุ่มผู้รักต้นไม้ รวมทั้งกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงไม้ด่าง-บอนสี ตลอดจนไม้ประดับต่างๆและพืชผักสวนครัวรวมมากกว่า 100 ราย ต่างนำผลผลิตของตนเองที่มีการเพาะเลี้ยงไว้ ออกมาจำหน่ายกันอย่างคึกคักที่บริเวณถนนราชวงศ์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งทางกลุ่มผู้รักต้นไม้ในพื้นที่จังหวัดพะเยา จัดขึ้นในงาน “กาดคนรักต้นไม้” เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการตลอดจนถึงผู้เพาะเลี้ยงต้นไม้ โดยเฉพาะไม้ด่าง-บอนสี ไม้ประดับอื่นๆที่เป็นกระแสที่ได้รับความนิยมในขณะนี้ ได้มีโอกาสจำหน่ายแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน โดยในงานครั้งนี้ได้มีผู้ สนใจเดินทางมาหาซื้อและนำผลผลิตตนเองออกมาจำหน่ายกันอย่างคึกคัก

ส่งผลให้กระแสคนรักต้นไม้ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง ซึ่งในงานได้มีผู้ประกอบการและผู้ที่รักต้นไม้ รวมทั้งผู้ที่เพาะผลผลิตต้นไม้ต่างๆได้มีโอกาส นำผลิตผลของตนเองออกมาจำหน่ายซึ่งสร้างความสนใจให้กับผู้หาซื้อกันเป็นจำนวนมาก และทำให้บรรยากาศการตลาดของต้นไม้ต่างๆในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงมีผู้ที่จะมีความต้องการในเรื่องของการสรรหาต้นไม้ที่ตนเองชื่นชอบ ถึงแม้จะมีราคาที่สูงแต่ก็ยังมีผู้สนใจซื้อกันอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เป็นไปอย่างคึกคัก ในช่วงนี้


แชร์ข่าวพะเยา