บรรยากาศรับสมัครเลือกตั้ง อบต.วันที่ 2

แชร์ข่าวพะเยา

      บรรยากาศการสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงมีผู้ทยอยเดินทางเข้ารับสมัครกันอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจังหวัดพะเยามีองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 36  แห่ง มีผู้เดินทางมารับสมัครเลือกตั้งผู้บริหารแล้วจำนวนมากกว่า 60 ราย ขณะที่ผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลมีทั้งสิ้นร่วม 100 ราย ขณะที่ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ระบุ การแข่งขันทางการเมืองในพื้นที่จังหวัดพะเยานั้นถือว่าไม่มีความรุนแรง เนื่องจากผู้สมัครแต่ละรายนั้นมีลักษณะความเป็นพี่น้องกั นและในเรื่องของการตื่นตัวทางการเมืองนั้น ในพื้นที่มีผู้สนใจเดินทางมารับสมัครเลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่อง

     วันที่12ตุลาคม2564บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่จังหวัดพะเยา  วันที่ 2 พบว่ายังมีผู้รับสมัครเลือกตั้งทั้งผู้บริหารท้องถิ่นตลอดจนถึงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้เดินทางมาสมัคร กันอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้มีผู้เดินทางมารับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งมีอยู่จำนวน 36  แห่งโดยมีผู้เดินทางมาสมัครแล้วมากกว่า 60 ราย และในส่วนของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้มีผู้เดินทางมาสมัครแล้วจำนวนเกือบ 100 ราย

      โดยนางสาวธิดา ไกรนรา ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ระบุว่า สำหรับภาพรวมในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้มีผู้สนใจเดินทางมาสมัครรับเลือกตั้ง กันอย่างคึกคัก โดยในขณะนี้ได้มีผู้สมัครแล้วแทบทุกหมู่บ้าน ในส่วนของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ขณะที่ในส่วนของผู้บริหารท้องถิ่นได้มีผู้สมัครแล้วมากกว่า 60 ราย และบางรายก็เริ่มทยอยเดินทางมาสมัครในห้วงของวันถัดไป โดยบรรยากาศการแข่งขันในพื้นที่จังหวัดพะเยานั้น ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ไม่รุนแรงเนื่องจากพื้นที่จังหวัดพะเยา ถือว่าเป็นเสมือนญาติพี่น้องกันและบรรยากาศการเลือกตั้งนั้นส่วนใหญ่แล้วจะมีความเอื้ออาทรกันในพื้นที่ โดยคาดการณ์ว่าการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลในครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและในส่วนของความสนใจ ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ถือว่าในพื้นที่มีการตื่นตัวมาก เนื่องจากว่างเว้นจากการเลือกตั้งมาเป็นระยะเวลานาน จึงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง


แชร์ข่าวพะเยา