จ.พะเยา ประกอบพิธีวางพวงมาลา วันคล้ายสวรรคต ร.9

แชร์ข่าวพะเยา

จังหวัดพะเยา ประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  วันที่ 13 ตุลาคม 2564

      วันที่ 13 ตุลาคม 2564   นายชุติเดช  มีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานนำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยา ประกอบพิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  วันที่ 13 ตุลาคม 2564  ณ ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์


แชร์ข่าวพะเยา