จ.พะเยา โควิดพะเยาพุ่งอีกรอบพบผู้ป่วยใหม่ 14 ราย

แชร์ข่าวพะเยา

สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเย า ล่าสุดพบผู้ป่วยใหม่จำนวน 14 ราย โดยเป็นผู้ป่วยในพื้นที่จำนวน 9 ราย และผู้ป่วยจากนอกพื้นที่จำนวน 5 ราย ซึ่งในพื้นที่จังหวัดพะเยาพบคัตเตอร์ใหม่จากบ่อนไก่ในพื้นที่บ้านเอื้อม อำเภองาว จังหวัด ลำปาง โดยพบผู้ป่วยแล้วมากกว่า 8 ราย ขณะที่สถานการณ์การรับวัคซีนในพื้นที่จังหวัดพะเยา พบว่ามีประชาชนได้รับวัคซีนแล้วจำนวน 41เปอร์เซนต์

    วันที่14ตุลาคม2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด19 จังหวัดพะเยา ล่าสุดวันนี้ จังหวัดพะเยาพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ จำนวน 14 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด 5 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ จำนวน 9 ราย โดยเป็นผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอเมือง 8 ราย และ 7 ราย พบเป็นผู้ป่วยคัตเต้อร์ใหม่ ที่เดินทางไปสัมผัสผู้ป่วยในบ่อนไก่ ในพื้นที่บ้านเอื้อม อำเภองาว จังหวัดลำปาง และ 3  รายเป็นผู้ป่วยในพื้นที่ อำเภอปง และอำเภอภูซาง ซึ่งเป็นครูและเด็กนักเรียน วัย 6 ปี

    โดยล่าสุดในขณะนี้จังหวัดพะเยา พบผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกใหม่เดือนเมษายน จำนวนทั้งสิ้น 1,757 ราย หายป่วยกลับบ้านเพิ่ม จำนวน 1 ราย รวมกลับบ้านสะสม 1,709 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 40 ราย  และมีผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 8 ราย  สำหรับสถานที่กักกันของรัฐ จังหวัดพะเยา ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา อำเภอเชียงคำและอำเภอภูซาง ขณะนี้มีผู้เข้ารับการกักตัวอยู่จำนวนทั้งสิ้น 52 ราย

     ในส่วนการให้บริการวัคซีนโควิด19 จังหวัดพะเยา พบว่า ขณะนี้จังหวัดมียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2564 แล้ว จำนวน 188,544 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.06  ของเป้าหมายประชาชน จำนวน 468,292 ราย อำเภอที่มีความครอบคลุมประชาชนได้รับวัคซีนสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ เมืองพะเยา (52.77%) เชียงม่วน (51.78%) และ เชียงคำ (42.81% ) สำหรับในกลุ่ม 608 (ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป  กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคและหญิงตั้งครรภ์) ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว  คิดเป็นร้อยละ 53.20 ของเป้าหมายกลุ่ม 608 ทั้งหมด โดยอำเภอที่มีความครอบคลุมกลุ่ม 608 ที่ได้รับวัคซีนสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ เชียงม่วน (74.17%) เชียงคำ (63.99%) และเมืองพะเยา (61.50%) ส่วนวัคซีนPfizer ในกลุ่มเด็กนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไปที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ได้รับการฉีดแล้ว จำนวน 10,982 ราย คิดเป็น ร้อยละ 63.75  ของกลุ่มเป้าหมายที่ประสงค์ฉีด


แชร์ข่าวพะเยา