ไผ่กวนอิมแปรรูปสร้างรายได้มากกว่า 1-2 ล้านบาทต่อปี

แชร์ข่าวพะเยา

อาชีพการปลูกไผ่กวนอิมและนำมาแปรรูปเป็นไม้พุ่ม ไม้ดัด ไม้ถักสาน เพื่อไว้ตกแต่งและเป็นไม้มงคล ของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่นี่ได้เป็นอย่างดี จากที่เคยเป็นงานที่ใช้เวลาว่างจากการว่างเว้นจากการทำนา มาทำเป็นอาชีพเสริม ปัจจุบันสามารถยึดเป็นอาชีพหลัก ที่สามารถสร้างรายได้มากกว่า 1-2 ล้านบาทต่อปี ถึงแม้จะประสบปัญหาภาวะวิกฤติจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 แต่ก็ยังสามารถจำหน่ายและส่งออกได้

     วันที่14ตุลาคม2564นางวรารัตน์ วงศ์ไชยยา ผู้ประกอบการปลูกไผ่กวนอิม และนำมาแปรรูปเป็นไม้พุ่ม ไม้ดัด ไม้ถักสาน ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา กำลังช่วยกันกับชาวบ้านทำการแปรรูปไผ่กวนอิม โดยการถักและประกอบเป็นรูปร่างและแบบต่างๆตามที่ลูกค้าต้องการ หลังเขาหันมาประกอบอาชีพการผลิตไผ่กวนอิมไม้มงคลออกจำหน่าย และส่งให้กับลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศ  เมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากรูปทรงที่ได้คิดประดิษฐ์ขึ้นตามภูมิปัญญาของชาวบ้าน จึงทำให้นอกจากเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วยังสามารถที่จะสร้างรายงานสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่นี่เป็นอย่างดี

     โดยนางวรารัตน์ วงศ์ไชยยา ผู้ประกอบการกลุ่มไผ่กวนอิม บอกว่า ปัจจุบันตนเองได้ปลูกไผ่กวนอิม ประมาณ 50 ไร่ และมีการกระจายให้ชาวบ้านได้ปลูกอีก ประมาณ 60 ไร่ โดยได้นำมาแปรรูป เป็นรูปแบบต่างๆ จำนวน 5 รูปแบบ ประกอบด้วยไม้ตรง ไม้ดัด ไม้พุ่ม ไม้ถักเปีย ไม้ถักสาน โดยราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ ไม้ตรง ต้นละ 1-10 บาท ไม้ดัด เริ่มต้นที่ 10-25 บาท  ไม้แปรรูปเป็นพุ่ม ถักเปีย เริ่มต้นที่ 10-15-20 แล้วแต่รูปแบบ ไม้ถักสาน เริ่มต้นที่ 50-100-200 บาท   โดยตลาดจะมีทั้งในและต่างประเทศ โดยในประเทศก็จะมี ที่สวนจตุจักร บางใหญ่ และสนามหลวง 2 รวมทั้งบริษัทต่างที่สั่งซื้อเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ  และต่างประเทศก็จะมีตลาดประจำคือ อินเดีย อิสราเอล และอิรัก และถึงแม้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ต้องเผชิญกับการขนส่ง แต่ก็ยังที่จะสามารถส่งออกได้ ซึ่งการแปรรูปไผ่กวนอิมดังกล่าวสามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดี โดยเฉลี่ยแล้วเดือนละประมาณ 2 แสนบาท  และต่อปีก็จะมากกว่า 1-2  ล้านบาท นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่นี่จำนวนกว่า 50 คน ได้มีรายได้ประจำตลอดทั้งปี

     สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไผ่กวนอิม ในพื้นที่ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกจำนวนมากกว่า 100 ไร่ โดยใช้แรงงานจากคนในชุมชน การปลูกนั้นจะมีการปลูกทั้งการทำให้เป็นไม้ดัดและไม้ตรง โดยชาวบ้าน ซึ่งจะใช้เวลาว่างจากการทำนา ได้ร่วมกันนำมาแปรรูปเป็นทั้งไม้ดัด ไม้พุ่ม ไม้ถักสาน จำหน่ายเป็นสินค้าโอท็อป ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี นับเป็นอาชีพที่สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้ตลอดทั้งปี

นางวรารัตน์ วงศ์ไชยยา ผู้ประกอบการกลุ่มไผ่กวนอิม 108 หมู่ที่ 3 ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 081-8824163


แชร์ข่าวพะเยา