โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก รณรงค์ให้ประชาชนล้างมือให้ถูกวิธี ป้องกันโรค

แชร์ข่าวพะเยา

ที่โรงพยาบาลพะเยา และ ศาลาประชาคม จังหวัดพะเยา  สถานที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่ประชาชนในเขตอำเภอเมือง นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และกลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (IC) ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันล้างมือโลก เพื่อสร้างพฤติกรรมด้านสุขอนามัยให้ล้างมืออย่างถูกวิธีเป็นประจำ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ซึ่งจะช่วยป้องกันและลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร

โดยมีการสาธิตวิธีการล้างมือให้ถูกวิธี ถูกสุขอนามัย แก่ก่อนจะได้รับการฉีดวัคซีน และผู้มารับบริการในโรงพยาบาลพะเยา การล้างมือที่ถูกวิธีด้วยน้ำ และสบู่ 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ฝ่ามือถูกัน 2) ฝ่ามือถูหลังมือ และนิ้วถูซอกนิ้ว 3) ฝ่ามือถูฝ่ามือ และนิ้วถูซอกนิ้ว 4) หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 5) ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 6) ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ และ7) ถูรอบข้อมือ โดยทุกขั้นตอนทำ 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง ซึ่งการล้างมือด้วยวิธีการข้างต้นถือเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพเสียค่าใช้จ่ายน้อย และสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ดี 

สำหรับวันล้างมือโลก หรือ Global Hand Washing Day ตรงกับวันที่ 15 ต.ค.ของทุกปี ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2008 ที่เมืองสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น พร้อมกันนี้ได้มีการกำหนดให้ปี 2008 เป็นสากลแห่งการรักษาอนามัยด้วย เพื่อกระตุ้นเตือนให้ชาวโลกเห็นถึงความสำคัญของการล้างมือด้วยสบู่ว่า จะช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้ รวมถึงต้องการสร้างวัฒนธรรมการล้างมือให้สะอาดถูกสุขอนามัยขึ้นทั่วโลก


แชร์ข่าวพะเยา