จ.พะเยา พบผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่มต่อเนื่อง ล่าสุด 20 ราย

แชร์ข่าวพะเยา

      สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด19  จังหวัดพะเยา ยังคงพบผู้ป่วยเพิ่มต่อเนื่อง ล่าสุดวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่จำนวน 20 ราย ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด จำนวน 6 รายและติดเชื้อในพื้นที่ จำนวน 14 ราย โดยพบว่าคัตเต้อร์บ่อนชนไก่ พบผู้ป่วยเพิ่มถึง 13 ราย และทางจังหวัดยังเร่งตรวจหาเชื้อเพิ่มเติมต่อเนื่อง ขณะที่การรณรงค์ฉีดวัคซีนในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงมีการระดมฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง

     วันที่17ตุลาคม2564สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด19  จังหวัดพะเยา ยังคงพบผู้ป่วยเพิ่มต่อเนื่อง โดยเฉพาะคัสเต้อร์บ่อนไก่ ที่ได้รับการติดเชื้อมาจากจังหวัดลำปาง และมาเพิ่มติดเชื้อในบ่อนไก่พื้นที่ตำบลบ้านโซ้ ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ล่าสุดวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่จำนวน 20 ราย ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด จำนวน 6 รายและติดเชื้อในพื้นที่ จำนวน 14 ราย คัตเต้อร์บ่อนชนไก่ พบผู้ป่วยเพิ่มถึง 13 ราย และทางจังหวัดยังเร่งตรวจหาเชื้อเพิ่มเติมต่อเนื่อง ขณะที่การรณรงค์ฉีดวัคซีนในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงมีการระดมฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดสามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้แล้ว 42 เปอร์เซ็นต์ จากประชากรเป้าหมายในพื้นที่จำนวน 468,292 ราย

     โดยขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดพะเยา รวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกใหม่เดือนเมษายน จำนวนทั้งสิ้น 1,790 ราย วันนี้ไม่มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม รวมกลับบ้านสะสม 1,712 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 70 ราย  และมีผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 8 ราย สำหรับสถานที่กักกันของรัฐ จังหวัดพะเยา ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา อำเภอเชียงคำและอำเภอภูซาง ขณะนี้มีผู้เข้ารับการกักตัวอยู่จำนวนทั้งสิ้น 53 ราย


แชร์ข่าวพะเยา