ตำรวจ ใช้เวลาว่างปลูกกล้วยหอมทองเพชรบุรีสร้างรายได้เสริม

แชร์ข่าวพะเยา

ตำรวจสังกัดศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ภูธรจังหวัดพะเยา ใช้เวลาว่างจากการทำงานประจำหันมาปลูกกล้วยหอมทองพันธ์เพชรบุรี ซึ่งเป็นพันธ์ที่มีรสชาติหอมอร่อย โดยการใช้วิธีการดูแลแบบธรรมชาติและใช้ลักษณะอินทรีย์  ซึ่งเริ่มจะให้ผลผลิตแล้วและออกจำหน่ายโดยการสั่งจองระบบโซเชียลและและออนไลน์ รวมทั้งจำหน่ายในท้องตลาด ซึ่งขณะนี้ก็ได้มีผู้สั่งจองแล้วต่อเนื่อง เนื่องจากตนเองได้ทำลักษณะปลูกล้วยคุณภาพ จึงเป็นที่ต้องการของตลาด

     วันที่17ตุลาคม2564ดาบตำรวจไพรัตน์ อะปะมาเถ ตำรวจสังกัดศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ภูธรจังหวัดพะเยา ต้องเข้าทำการดูแลผลผลิตกล้วยหอมทองพันธ์เพชรบุรี ของเขาที่ปลูกไว้รวมแล้วประมาณ 1.5 ไร่ ในพื้นที่ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยาโดยการตัดหน่อที่ไม่ต้องการออก รวมทั้งใช้ถุงพลาสติกห่อผลผลิต ที่ส่วนหนึ่งเริ่มให้ผลผลิตและสามารถที่จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วในเร็ววันนี้ โดยวิธีการปลูกของตนเองนั้น จะใช้ลักษณะการปลูกที่ จะทำในลักษณะที่ดูแลแบบอินทรีย์และคุณภาพ ซึ่งจะดูแลอย่างเป็นพิเศษเพื่อให้ได้กล้วยที่มีคุณภาพตามต้องการ และมีการบังคับที่จะให้แต่ละต้นนั้นให้ผลผลิตเพียง 5 หวีเท่านั้นต่อเครือซึ่งจะทำให้กล้วยมีขนาดใหญ่และเท่าเทียมกัน

     โดยดาบตำรวจไพรัตน์ ระบุว่า กล้วยหอมพันธุ์ดังกล่าวนั้นตนเองได้พันธ์มาจาก อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีโดยนำมาปลูกไว้ในพื้นที่รวมประมาณ 1.5 ไร่เศษ และแปลงดังกล่าวซึ่งมีประมาณ 2 งานนี้ สามารถที่จะเริ่มให้ผลผลิตแล้วโดยนำมาปลูกไว้ จำนวนกว่า 140 ต้น และขณะนี้ผลผลิตออกแล้วมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์  และใกล้ที่จะถึงเวลาได้เก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งกล้วยหอม ดังกล่าวนั้น จะมีลักษณะที่แตกต่างจากกล้วยหอมคาวาดิช  ที่มีผู้ปลูกเป็นจำนวนมาก ซึ่งกล้วยหอมพันธุ์นี้จะมีความหอมและเนื้อจะไม่แข็งหรือนิ่มจนเกินไป มีรสชาติหอมอร่อย โดยตนเองนั้นจะใช้วิธีการปลูกที่มีการดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่ เนื่องจากกล้วยพันธุ์ดังกล่าวนั้นจะมีลักษณะให้ขึ้นเพียง 1ต้น เท่านั้นและในส่วนที่หน่อที่เหลือเราก็จะมีการตัดเพื่อไม่ให้เติบโต และแย่งอาหารกับต้นหลัก และแต่ละต้นนั้นก็จะให้มีผลผลิตเพียง 5 หวี ต่อเครือหรือต่อต้นเท่านั้น เพื่อให้ลูกออกมาโตเท่ากัน โดยผลผลิตของตนเองนั้น จะนำออกจำหน่ายทางสื่อออนไลน์และโซเชียลต่างๆรวมทั้งในท้องตลาดทั่วไป ซึ่งขณะนี้ก็ได้มียอดผู้สั่งจองอย่างต่อเนื่อง โดยจะจำหน่ายในราคาเริ่มต้นที่หากไม่สวยมากก็จะจำหน่ายหวีละ 50 บาทถึง 70 บาท หาหวีสวยลูก ประมาณ 16 ลูก ก็จะสามารถจำหน่ายได้ถึงหวีละ 100 ถึง 120 บาท ซึ่งผลผลิตกล้วยของตนเองที่ปลูกไว้ในขณะนี้ ถือว่าให้ผลผลิตอย่างดียิ่งและยังเป็นที่ต้องการของตลาดเนื่องจากมีผู้สั่งจองมาอย่างต่อเนื่อง

ดาบตำรวจไพรัตน์ อะปะมาเถ บ้านเลขที่ 215 หมู่ 10 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 084-7684848


แชร์ข่าวพะเยา