จ.พะเยา พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มต่อเนื่อง คัตเต้อร์สถานบริการ

แชร์ข่าวพะเยา

สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด 19 จังหวัดพะเยายังคงพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มต่อเนื่อง ล่าสุดพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ จำนวน 9 ราย ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด จำนวน 1 รายและติดเชื้อในพื้นที่ จำนวน 8 ราย คาดอาจเกิดคัตเตอร์สถานบริการ เนื่องจากมีนักศึกษาจำนวนถึง 7 ราย ที่เที่ยวสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา ติดเชื้อโควิด19

     วันที่18ตุลาคม2564สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 ของจังหวัดพะเยา ยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มต่อเนื่อง ล่าสุด พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ จำนวน 9 ราย โดยติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด จำนวน 1 ราย ซึ่ง เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง จังหวัดกรุงเทพมหานคร และกลับมารักษาที่ภูมิลำเนา ขณะนี้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพะเยา รายที่ 2 เป็นเพศหญิง อายุ 56 ปี ภูมิลำเนาตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา อาชีพ แม่บ้าน สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ในครอบครัว ที่มีประวัติไปชนไก่ที่ห้วยกิ่วมื่น อำเภอปง และอีก 7 ราย เป็นเพศชาย อายุ 19 -21 ปี ที่อยู่ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป็น นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ไปสถานที่เสี่ยง เที่ยวสถานบันเทิง พื้นที่อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ขณะนี้ผู้ป่วยทุกรายเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และคาดว่าอาจจะเป็นคัตเตอร์ใหม่ เนื่องจากกลุ่มนักศึกษาดังกล่าว ได้มีการไปเที่ยวสถานประกอบการหลายแห่งและอาจมีการแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งขณะนี้ได้มีการเร่งตรวจหาเชื้อกับผู้ที่มีความเสี่ยงในเชิงรุกอย่างเต็มที่

    ล่าสุดจังหวัดพะเยา มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกใหม่เดือนเมษายน จำนวนรวมทั้งทั้งสิ้น 1,799 ราย วันนี้ไม่มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม รวมกลับบ้านสะสม 1,712 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 79 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 8 ราย สำหรับสถานที่กักกันของรัฐ จังหวัดพะเยา ขณะนี้มีผู้เข้ารับการกักตัวอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา จำนวน 22 ราย และอำเภอเชียงคำจำนวน 2 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 24 ราย


แชร์ข่าวพะเยา