สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจสอบมาตรฐาน โครงการผลิตกัญชา ม.พะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

โครงการผลิตกัญชา ในรูปแบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจร เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และเพื่อการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ บริษัท อภิญญา เมดิคอล จำกัด นำเสนอโครงสร้างการจัดการและบริหารจัดการ โครงการผลิตกัญชา ฯ และชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโครงการ เข้านำเสนอในการรับการตรวจสอบมาตรฐาน จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อขอรับใบอนุญาตเพาะปลูกและผลิตกัญชา ในรูปแบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจรในทางการแพทย์ และการศึกษาวิจัย ณ พื้นที่โรงเรือนผลิตกัญชา  ในรูปแบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจร เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเพื่อการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ดร.ชัชวาล วงค์ชัย และคณะกรรมการโครงการผลิตกัญชา ในรูปแบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจร เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเพื่อการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา รวมไปถึง ผู้แทนจากบริษัท อภิญญา เมดิคอล จำกัด ร่วมนำเสนอวัตถุประสงค์ของโครงการ และนำคณะทำงานควบคุมและกำกับดูแลกัญชา จังหวัดพะเยา ในการเข้าตรวจสอบสถานที่ก่อนขอรับอนุญาตผลิตกัญชา โดยในครั้งนี้ คณะกรรมการจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เข้าร่วมในการตรวจสอบผ่านระบบผ่านระบบวีดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์ เพื่อขอรับใบอนุญาตในการปลูกและผลิตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 ทั้งนี้โครงการผลิตกัญชา ในรูปแบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจร เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และเพื่อการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ ได้ทำการผลิตและปลูกกัญชง และกัญชา เพื่อนำสารสกัดผลิตยารักษา ใช้ในการพัฒนาร่วมกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในทางการแพทย์ และเป็นพื้นที่ศึกษางานวิจัยสำหรับนักวิจัยและนิสิตต่อไปในอนาคต


แชร์ข่าวพะเยา