จังหวัดพะเยา ฉีดวัคซีนโควิด-19 Pfizer แก่เด็กนักเรียน อายุ 12-17 ปี ที่ประสงค์รับวัคซีน

แชร์ข่าวพะเยา

ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพะเยา และคณะ ตรวจเยี่ยมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จุดบริการของเครือข่ายบริการสุขภาพจังหวัดพะเยา ตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ที่กระจายวัคซีนโควิด -19 ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ  ในวันนี้เป็นการให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ให้แก่เด็กนักเรียนอายุ 12-17 ปี โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ) ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ โรงเรียนประชาบำรุง โรงเรียนพินิตประสาธน์ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย โรงเรียนบ้านต๋อม โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล โรงเรียนบ้านภูเงิน โรงเรียนบ้านแม่กา โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก  โรงเรียนบ้านห้วยบง โรงเรียนบ้านร่องห้า โรงเรียนราชคฤห์วิทยา วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา และวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ เข็มที่ 1 จำนวน 1,396 ราย ที่ประสงค์รับวัคซีน ตามจุดบริการ 8 จุด

หลังฉีดนั่งพักรอสังเกตอาอการ ไม่พึงประสงค์ 30 นาที ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด “การรับวัคซีนต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ขอให้ทุกคนไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หากไม่ได้แพ้วัคซีน โดยวัคซีนจะช่วยลดการติดเชื้อรุนแรง ลดการป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล และความเสี่ยงการเสียชีวิตได้ 100%” รับวัคซีนยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา