จ.พะเยา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อเนื่อง 8 ราย เร่งตรวจเชิงรุกนักศึกษา

แชร์ข่าวพะเยา

    สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด19 จังหวัดพะเยา ยังคงยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ จำนวน 8 ราย ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด  จำนวน 4 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ จำนวน 4 ราย ขณะที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาได้เร่งตรวจเชิญลุกสำหรับนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหลังมีนักศึกษาป่วย โควิด-19 แล้ว 9ราย ด้านการรณรงค์ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาพบว่าสามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้แล้ว จำนวน 42.31% ของกลุ่มประชากรเป้าหมาย

     วันที่19ตุลาคม2564ศูนย์บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ต้องเร่งเข้าทำการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 เชิงรุก ให้กับกลุ่มนักศึกษาที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ โควิด-19 หลังพบว่า  มีนักศึกษาจำนวน 9 รายที่ติดเชื้อ โควิด-19 เนื่องจากเดินทางไปเที่ยวสถานบริการหรือสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยาและบริเวณตำบลแม่กา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้มหาวิทยาลัย  ขณะที่ในพื้นที่วันนี้ยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่อย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ป่วยรายใหม่ที่ติดเชื้อจากพื้นที่อื่น จำนวน 4 ราย และติดเชื้อในพื้นที่จำนวน 4 ราย โดยเป็นคัตเตอร์ ของบ่อนชนไก่ 2 ราย และนักศึกษาที่เดินทางเที่ยวสถานบริการ 2 ราย

    ซึ่งขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดพะเยา มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกใหม่เดือนเมษายน จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,807 ราย วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม จำนวน 1 ราย รวมกลับบ้านสะสม 1,713 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 86 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 8 ราย สำหรับสถานที่กักกันของรัฐ จังหวัดพะเยา ขณะนี้มีผู้เข้ารับการกักตัวอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา จำนวน 23 ราย และอำเภอเชียงคำจำนวน 2 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 25 ราย ในส่วนการให้บริการวัคซีนโควิด19 จังหวัดพะเยา พบว่า ขณะนี้จังหวัดมียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 แล้ว จำนวน 198,131ราย คิดเป็นร้อยละ 42.31 ของเป้าหมายประชาชน จำนวน 468,292


แชร์ข่าวพะเยา