โรงพยาบาลพะเยา ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 ให้แก่คุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

แชร์ข่าวพะเยา

ที่แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลพะเยา เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่คุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่ประสงค์รับวัคซีน นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ แพทย์หญิงวิราวรรณ ศรีงามวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ ในฐานะแพทย์สูติ-นรีเวชกรรม และนายแพทย์จิตตพล เหมวุฒิพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม ตรวจเยี่ยมให้กำลังคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ ที่ประสงค์รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 2 จำนวน 15 ราย ที่ได้รับเข็มแรกเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 และเข็มที่ 1 จำนวน 2 ราย ซึ่งทางโรงพยาบาลพะเยาได้เปิดให้สำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ หรือ 3 เดือนแรก สามารถ walk in เข้ารับวัคซีนได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน ที่แผนกฝากครรภ์ ทุกวันพุธ เวลา 08.00-12.00 น. เพียงนำสมุดฝากครรภ์และบัตรประชาชน มาแสดง

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา กล่าวว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ติดโรคโควิด-19 มีความเสี่ยงที่โรคจะรุนแรงกว่าคนทั่วไป หากติดเชื้อเสี่ยงอาการหนัก ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 2-3 เท่าของหญิงไม่ตั้งครรภ์ และมีโอกาสเข้า ICU มากกว่าคนไม่ตั้งครรภ์ถึง 5 เท่า และคลอดก่อนกำหนด ส่งผลให้ทารกเสียชีวิตในครรภ์ได้ องค์การต่างๆ ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นองค์การอนามัยโลก (WHO) ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) รวมทั้งราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย แนะนำให้หญิงตั้งครรภ์ทุกรายควรได้รับวัคซีนเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เพราะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรง เมื่อติดเชื้อทั้งแม่และเด็กในครรภ์ อัตราตายหญิงตั้งครรภ์ ร้อยละ 1.85 สูงเป็น 2.5 เท่าของคนทั่วไป (ข้อมูล ธค 63-13 สค 64) การฉีดวัคซีนแก่กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและลดความรุนแรงจากการติดเชื้อโควิด-19 ทั้งยังสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่แม่และเด็กในครรภ์ รวมถึงภูมิคุ้มกันจะส่งผ่านการให้นมบุตรอีกด้วย

“การรับวัคซีนต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ขอให้ทุกคนไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หากไม่ได้แพ้วัคซีน” รับวัคซีนแล้วยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา