รณรงค์ฉีดวัคซีนมอบทอง รางวัลมากมายคึกคัก

แชร์ข่าวพะเยา

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีน โดยชักชวนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เดินทางมาฉีดวัคซีน พร้อมมอบของรางวัลมากมายทั้ง ทองคำรถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งของใช้ในครัวเรือน โดยมุ่งหวังที่จะให้ชาวบ้านในพื้นที่เดินทางมาฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันตรงเอง ซึ่งขณะนี้ในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยามี ผู้ฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 58 เปอร์เซ็นต์ โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ซึ่งคาดว่าจะสามารถทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับวัคซีนจนครบ 70 เปอร์เซ็นต์ ในเรื่องของการจัดการภูมิคุ้มกันได้

    วันที่21ตุลาคม2564นายวีร์กวิน มักผลภูมิพัชร์นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา กำลังให้ชาวบ้าน ที่ทำการฉีดวัคซีนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เข้าดำเนินการจับฉลากรางวัล ซึ่งมีทั้งทองคำรถจักรยาน เครื่องใช้ไฟฟ้าและของใช้ในครัวเรือนหลากหลาย เพื่อมอบให้กับชาวบ้านที่เดินทางมารับวัคซีนในวันนี้ โดยทางเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้มีโครงการที่จะรณรงค์ให้พี่น้องชาวบ้านได้ทำการฉีดวัคซีนจนครบตามกำหนดเป้าหมาย ซึ่งในวันนี้ก็ได้มีการดำเนินการและมีชาวบ้านจำนวนมากให้ความสนใจเดินทางมารับวัคซีนพร้อมกับลุ้นรับรางวัลหลากหลาย ที่ทางเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากทั้งองค์กรต่างๆภาคเอกชนธุรกิจในพื้นที่ โดยไม่ใช้งบประมาณของทางการแต่อย่างได  เพื่อที่จะมอบเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่ได้เดินทางมารับวัคซีนในวันนี้

     ซึ่งนายวีร์กวิน มักผลภูมิพัชร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า  ระบุว่า การที่ชักชวนให้ชาวบ้านดังกล่าวมาทำการรับวัคซีนดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นนโยบายที่ทางท้องถิ่นได้สนองตอบต่อทางรัฐบาล ที่จะมีวิธีการเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เดินทางมารับวัคซีนเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 โดยขณะนี้ในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่ าอำเภอแม่ใจ ได้มีผู้ที่รับวัคซีนแล้วจำนวน 58 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทางเทศบาลได้มีเป้าหมายที่จะให้พี่น้องประชาชนได้เข้ารับวัคซีนในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 70 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งขณะนี้ นี้ก็ได้มีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจและการเดินทางเข้ารับวัคซีนกันอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าภายในระยะเวลาที่กำหนดคือก่อนที่จะมีการเปิดประเทศทางชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่าอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาสามารถที่จะเดินการฉีดวัคซีนจนครบตามที่กำหนดและคาดว่าจะเป็นพื้นที่ที่สามารถปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ดังกล่าว


แชร์ข่าวพะเยา