อบต.แม่ใส จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564

แชร์ข่าวพะเยา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ 2564 ณ บริเวณสถานีสูบน้ำตำบลแม่ใส หมู่ 4 อ.เมือง จ.พะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ล ฯ ต.แม่ใส นำโดย นายสมัย สุขยิ่ง กำนัน ต.แม่ใส ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ 2564 ได้ทำการตัดแต่งต้นไม้และปรับภูมิทัศน์ ณ บริเวณสถานีสูบน้ำตำบลแม่ใส หมู่ 4 ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา