นายอำเภอเมืองพะเยาร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จย่า 2564

แชร์ข่าวพะเยา

นายอำเภอเมืองพะเยาร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวัน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ประจำปี 2564  ณ บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น. ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ  ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา พร้อมด้วยปลัดอำเภอเมืองพะเยา ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดสักการะหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีนายชุติเดช  มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา