คุมประพฤติจ.พะเยา จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ต้นไม้แห่งชาติ

แชร์ข่าวพะเยา

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายพี่น้องประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 12 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมวัน รักต้นไม้แห่งชาติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า โดยได้มีกิจกรรมการบวชป่าและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ป่าภายในบริเวณวัดป่าแดงบุนนาค ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

    วันที่21ตุลาคม2564 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา เครือข่ายอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดพะเยา และประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 12 ในพื้นที่ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ต้องร่วมกันทำพิธีในเรื่องของการบวชป่าและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ป่าภายในบริเวณวัดป่าแดงบุนนาค หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เนื่องในวันอนุรักษ์ต้นไม้แห่งชาติในปีนี้ นอกจากนั้นยัง เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราาบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ที่พระองค์ท่านมีความห่วงใยในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นทางเครือข่ายจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้มีความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    โดยนางจิรารัตน์ ฟองการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ระบุว่ากิจกรรมดังกล่าวนั้นในการ โดยมุ่งหวังให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ต้นไม้และทรัพยากรธรรมชาติซึ่งในการจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้ใช้สถานที่ของวัดป่าแดงบุนนาค ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่และมีสถานที่โบราณสถาณและมีพื้นที่ถึง 80 ไร่ โดยมีต้นไม้จำนวนมาก จึงได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อปลุกจิตสำนึกให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหรือต้นไม้ ซึ่งกิจกรรมก็จะมีการบวชป่าและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณวัด ที่เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์


แชร์ข่าวพะเยา