ประกาศจากโรงพยาบาลพะเยา งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี

แชร์ข่าวพะเยา

จากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ ทางโรงพยาบาลพะเยาขอความร่วมมือผู้มารับบริการทุกท่าน งดเยี่ยมทุกกรณี ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยจำกัดคนเฝ้า 1 คน ต่อ 1 เตียง
ติดต่อสอบถาม 054-409300 ต่อ 1113


แชร์ข่าวพะเยา