หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จ.พะเยาเพื่อมอบนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แชร์ข่าวพะเยา

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์  ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อมอบนโยบายและวางแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายถาพร ณ นคร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์  ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อมอบนโยบายและวางแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้เป็นไปตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยมีนายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-5 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์เชียงคำ และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยาเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา