จ.พะเยา พบผู้ติดเชื้อคัตเตอร์มหาวิทยาลัยพะเยาต่อเนื่อง

แชร์ข่าวพะเยา

สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงพบผู้ป่วยต่อเนื่อง โดยเฉพาะคัตเตอร์นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา พบผู้ป่วยที่เป็นนักศึกษาถึง 17 ราย ซึ่งในวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่จำนวน รวม 20 ราย เป็นคัสเตอร์นักศึกษาจำนวน 17  ราย และบ่อนไก่ จำนวน 2 ราย และต่างจังหวัด 1 ราย ขณะที่จังหวัดได้ออกประกาศขอความร่วมมือกับธนาคารพานิชย์ ในพื้นที่พะเยา งดให้บริการกับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน

     วันที่22ตุลาคม2564จังหวัดพะเยา ต้องออกประกาศขอความร่วมมือกับทางธนาคารพาณิชย์ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อให้งดการให้บริการกับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน ที่เดินทางมาใช้บริการกับทางธนาคาร ซึ่งถือเป็นอีกมาตรการหนึ่งของของการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 โดยวันนี้จังหวัดพะเยาพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ จำนวน 20 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด จำนวน 1 ราย  และติดเชื้อในพื้นที่จังหวัด จำนวน 19 ราย  Cluster ไก่ชน 2 รายและ Cluster นักศีกษามหาวิทยาลัยพะเยา 17 ราย

    ซึ่งขณะนี้รวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกใหม่เดือนเมษายน จำนวนทั้งสิ้น 1,848 ราย วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม จำนวน 4 ราย รวมกลับบ้านสะสม 1,725 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 115 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 8 ราย สำหรับสถานที่กักกันของรัฐ จังหวัดพะเยา ขณะนี้มีผู้เข้ารับการกักตัวอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา จำนวน 18 ราย และอำเภอเชียงคำจำนวน 2 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 20 รายในส่วนการให้บริการวัคซีนโควิด19 จังหวัดพะเยา พบว่า ขณะนี้จังหวัดมียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 แล้ว จำนวน 212,903 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.46 ของเป้าหมายประชาชน จำนวน 468,292 ราย


แชร์ข่าวพะเยา