PEA พะเยา ปรับปรุงแก้ไขระบบสายไฟแรงสูง

แชร์ข่าวพะเยา

PEA พะเยา ปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขสายไฟแรงสูง บริเวณตรงข้ามปั๊มเอสโซ่แม่ใจ จ.พะเยา

วันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม 2564นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยามอบหมายให้นายนิมิตร ปิวศิลป์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอแม่ใจ ควบคุมงานแก้ไขสายแรงสูงขาดเนื่องจากฟ้าผ่าบริเวณตรงข้ามปั๊มเอสโซ่แม่ใจ โดยได้รับการสนับสนุนจากชุดเวรแก้ฯ ชุดงานซ่อมย่อย ผปบ.พะเยา และชุดเวรแก้ฯ กฟย.แม่ใจ


แชร์ข่าวพะเยา