โรงพยาบาลพะเยา เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

ที่ โรงพยาบาลสนาม อบจ.พะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา แพทย์หญิงกนกรส  โค้วจิริยะพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม นางประกาย สุทธธง รองผู้อำนวยการด้านพยาบาล นางสาวปนัดดา ตรีสุวรรณ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ (ระลอก 3) ตามข้อสั่งการการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 42/2564

โดย นายพินิจ  แก้วจิตคงทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม ว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่เดือน เมษายน 2564 พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 1,848 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 115 ราย  และมีผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 8 ราย ให้เตรียมโรงพยาบาลสนามไว้รับผู้ป่วย โควิด-19 ของจังหวัดพะเยา ทั้งที่ติดเชื้อภายในและจังหวัดอื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้สูงสุด 98 ราย  ให้พร้อมเปิดใช้งานเพื่อรองรับผู้ป่วยสีเขียว เตรียมบุคลากรทางการแพทย์ ที่พร้อมหมุนเวียนปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เตียง ไว้รองรับผู้ป่วย กรณีโรงพยาบาลพะเยารับมือไม่เพียงพอ และให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา