ป้ายทะเบียนรถหาย

แชร์ข่าวพะเยา

ประชาสัมพันธ์ ป้ายหมายเลขทะเบียน7กด5002กรุงเทพมหานคร ของ รถวิทยุตำรวจทางหลวงหมายเลขข้าง5517 ได้หล่นหายเมื่อคืนวันที่22ตุลาคม2564 ช่วงน้ำท่วมทาง ระหว่างแขวงทางหลวงพะเยาถึงทางขึ้นวัดพระธาตุจอมทอง ท่านไดพบเห็นสามารถแจ้งหรือส่งคืนได้ที่ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา