ม.พะเยา ขอชี้แจงกรณี คลัสเตอร์ ม.พะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอชี้แจง  กรณีที่มีข่าวปรากกฎตามสื่อต่างๆ ประเด็น”คลัสเตอร์ ม.พะเยา” เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดและตื่นตระหนก คลัสเตอร์ดังกล่าว มิได้เกิดขึ้นภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย แต่เกิดจากสถานบันเทิงภายนอก มหาวิทยาลัย  โดยมหาวิทยาลัยพะเยา มีระบบการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัย อย่างเข้มงวด และขอให้นิสิต บุคลากรดูแลตนเอง และปฏิบัติตามมาตรการ เฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรค Covid-19 อย่างเคร่งครัด

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา แจ้งสำหรับผู้ที่เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19ให้ดำเนินการกักตัว 14 วัน(ถึงแม้ผลตรวจจะเป็นลบ)เพื่อเฝ้าระวัง และสังเกตอาการเนื่องจาก เป็นผู้มีความเสี่ยงสูงฯตามมาตรการของการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19

นอกจากนี้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 หากอยู่ระหว่างรอผล การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้เลื่อนการฉีดวัคซีน ออกไปก่อน จนกว่าจะทราบผลการตรวจฯ หรือครบกำหนดการกักตัว ทั้งนี้ สามารถมาฉีดวัคซีนตามที่ รพ.ประกาศ นัดหมายในครั้งต่อไป 0 5446 6666 ต่อ 7173 , 7000 054466758 www.upmed.up.acth


แชร์ข่าวพะเยา