รองผู้ว่าฯพะเยา แถลงกรณีออกหนังสือธนาคารรับเฉพาะคนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

      จังหวัดพะเยา แถลงกรณีออกหนังสือขอความร่วมมือธนาคารในพื้นที่ให้บริการเฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ยืนยันเป็นการขอความร่วมมือไม่ใช้คำสั่ง   เพื่อกระตุ้นชาวพะเยาฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด 19 และป้องกันความรุนแรงของโรคเท่านั้น

ดูเรื่องนี้

วันที่ 25 ตุลาคม 2564    เวลา 11.30 น. ที่ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายชุติเดช  มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนจังหวัดพะเยา ภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 43 ประจำปี 2564  หลังจากที่ทางจังหวัดได้มีการออกหนังสือ ขอความร่วมมือธนาคารทุกแห่งในจังหวัดพะเยา ให้บริการเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้วเท่านั้น  ซึ่งต่อมาได้เป็นกระแสในโซเชียล ซึ่งมีทั้งเห็นด้วย  และไม่เห็นกับมาตรการดังกล่าว  ถึงแม้ว่าทางจังหวัดพะเยาเอง  ได้มีการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนชาวพะเยาไปเกือบร้อยละ 50 แล้วก็ตาม

       โดยเรื่องนี้นายชุติเดช  มีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา   กล่าวว่า  ทางจังหวัดโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ได้มีหนังสือถึงประธานชมรมธนาคารจังหวัดพะเยา  เมื่อวันที่ 21 ต.ค.64 เรื่องขอความร่วมมือให้ธนาคารทุกแห่งในจังหวัดพะเยา ให้บริการเฉพาะประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19  จริง   แต่เจตนารมณ์  ก็เพื่อต้องการให้ทางธนาคารในจังหวัดพะเยา  ไปออกมาตรการในการดูแลผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเป็นกรณีพิเศษ  ไม่ใช่เป็นการลิดรอนสิทธิของประชาชนแต่อย่างใด อีกทั้งหนังสือดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ซึ่งไม่มีผลในลักษณะการบังคับ เป็นเพียงการขอความร่วมมือเท่านั้น   โดยผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วจะต้องมีการแสดงเอกสารยืนยันการได้รับวัคซีนเมื่อไปรับบริการกับทางธนาคาร เพื่อเป็นการยืนยัน  ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดธนาคารก็จะต้องมีการบริการในลักษณะการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันโควิด 19  ทั้งนี้เนื่องจากในวันที่ 1 พ.ย.64 รัฐบาล จะมีการเปิดประเทศ  ดังนั้นทางจังหวัด ร่วมไปถึงสถานบันการเงิน และสถานที่บริการต่างๆ  จึงจำเป็นจะต้องมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พี่น้องชาวพะเยาทุกคนได้รับการฉีดวัคซีน โดยตั้งเป้าไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนประชากร  ส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัวกลุ่มนี้ถือว่า  เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง  ก็ไม่ได้มีการบังคับ  ทางจังหวัด จึงได้ขอความร่วมมือให้ทางธนาคารดูแลเป็นพิเศษ ด้านนายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ในวันที่ 1 ธ.ค.64  มาตรการทางด้านสาธารณสุข ก็จะเข้มงวดมากยิ่งขึ้น เพราะจะมีการเปิดสถานบริการร้านอาหารต่างๆ เป็นการยกระดับการเปิดประเทศ  ดังนั้นผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนเข้มที่ 2 ก็จะงดให้บริการด้วย

 ขณะที่ชาวพะเยา บางส่วนก็เห็นด้วยกับมาตรการของจังหวัดพะเยา หากฉีดวัคซีนแล้ว  ก็จะเกิดความั่นใจมากยิ่งขึ้น ในภาพรวมมองว่าจะทำให้สังคมดีขึ้น  แต่ก็มีประชาชนบางส่วนเช่นกัน ที่ไม่เห็นด้วยเนื่องจากมองว่า ถึงแม้ว่าฉีดวัคซีน สุดท้ายก็ยังติดเชื้อได้ และแพร่เชื้อได้อยู่ดี  และยังต้องมีการป้องกันสวมใส่หน้ากากอนามัย และป้องกันตนเอง เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด 19 ไปยังคนอื่นๆ


แชร์ข่าวพะเยา