กำจัดวัชพืช

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาลบ้านต๋อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเรือและรถเครื่องจักรตัก กำจัดหญ้าวัชพืชน้ำ กีดขวางการทำประมงของชาวบ้าน  ณ.หมู่3  บ้านสันหนองเหนียว ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา

วันที่25ตุลาคม2564 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม ร่วมกับ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ได้นำเรือและเครื่องจักรรถตัก พร้อมบุคลากรทีมงานร่วมกับ กลุ่มประมงพื้นบ้าน ช่วยกันกำจัดหญ้าวัชพืชน้ำที่สร้างความเดือดร้อนกีดขวางการทำประมงพื้นบ้านของชาวบ้านในพื้นที่ ณ.หมู่3 บ้านสันหนองเหนียว ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา