เกษตรกรร้องขอเงินชดเชยเยียวยา 2 พันบาทต่อไร่

แชร์ข่าวพะเยา

     ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ร้องจังหวัดผ่านไปถึงนายกรัฐมนตรีเรียกร้องขอค่าชดเชยเยียวยาเกษตรกร ผู้ปลูกลำไย ไร่ละ 2000 บาท เหมือนกับปีที่ผ่านมาเนื่องจากในปีนี้เกษตรกรก็ได้รับความลำบากทั้งในเรื่องของราคาลำไยตกต่ำและภัยแล้ง ตลอดจนถึงต้นทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้นจึงอยากให้รัฐบาลเขาช่วยเหลือ

    วันที่26ตุลาคม2564 ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ในพื้นที่ 5 อำเภอของจังหวัดพะเยา รวมกว่า 50 คน ต้องรวมตัวกัน เพื่อทำการยื่นหนังสือต่อทางจังหวัดพะเยา ผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา รวมทั้งคณะรัฐมนตรีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะผู้ปลูกลำไย ในพื้นที่ของจังหวัดรวมทั้ง เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ในปีนี้ได้ประสบกับปัญหาผลผลิตลำไยราคาตกต่ำ และผลผลิตที่ไม่ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากสภาวะภัยแล้งรวมทั้งปัญหาต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นจึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาล เข้าทำการช่วยเหลือโดยการชดเชยเยียวยาไร่ละ 2,000 บาทไม่เกิน 25 ไร่เหมือนปีที่ผ่านมา

    โดยนายปุญสิทธิ์ วีระชัย สมาชิกสภา ระบุว่า ในวันนี้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพะเยารวมทั้งพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ในพื้นที่ภาคเหนือ ได้มีการรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ที่ประสบกับปัญหาผลผลิต ราคาลำไยที่ตกต่ำ และแตกต่างกันเป็นอย่างมาก สำหรับราคาเกรดลำไย ซึ่งลำไยเบอร์ 1จะสามารถจำหน่ายได้ 15 บาท แต่หากเป็นเกรด 2 ก็จะเหลือเพียง 5 บาท ซึ่งแตกต่างกันมากเพราะในพื้นที่ส่วนใหญ่แล้ว จะมีผลผลิตลำไยในลักษณะที่เป็นเบอร์ 2 มากกว่า แต่ผลต่างของเบอร์ 1 และเบอร์ 2 ต่างกันถึง 10 บาท ซึ่งตรงนี้เกษตรกรก็ประสบภาวะขาดทุนอยู่แล้วประกอบกับผลผลิตในปีนี้ก็ไม่ได้ ผลผลิตดังที่ต้องการ เนื่องจากเกิดสภาวะภัยแล้งในพื้นที่ นอกจากนั้นต้นทุนในการผลิตก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงอยากให้รัฐบาลได้เข้าช่วยเหลือโดยการชดเชยเยียวยา รายละ 2,000 บาท ไม่เกิน 25 ไร่ วงเงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายเหมือนเช่นปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกลำใย

ขณะที่นายพินิจ แก้วจิตรคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เดินทางมารับเรื่องรวมทั้งร่วมหารือกับตัวแทนเกษตรกรดังกล่าว ในการที่จะแก้ปัญหาซึ่งในขณะนี้ทางจังหวัดก็ได้รับเรื่องแล้วและจะทำหนังสือส่งตามลำดับขั้นตอนต่อไป เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้พี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะบรรเทาความเดือดร้อนได้


แชร์ข่าวพะเยา