จ.พะเยา ยังคงมีมาตรการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่สำหรับการป้องกันโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

     จังหวัดพะเยา ยังคงมีมาตรการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา หลังยังคงพบผู้ป่วยเพิ่มอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงกระตุ้นให้ประชาชนดูแลตัวเองรวมทั้งเข้าถึงวัคซีนให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็นการป้องกัน การแพร่ระบาดที่รุนแรง

    วันที่26ตุลาคม2564นายชุติเดช มีจันทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ระบุว่าจังหวัดพะเยา ยังคงมีมาตรการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา หลังยังคงพบผู้ป่วยเพิ่มอย่างต่อเนื่อง สำหรับในส่วนมาตรการของการที่รัฐบาลจะมีนโยบายในการเปิดประเทศ นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ระบุว่า จังหวัดพะเยาก็จะดำเนินการตามมาตรการโดยผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามจำนวนแล้วก็จะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ นอกจากนั้นสถานบริการต่างๆเช่นร้านอาหารสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ก็จะให้มีผู้ที่ให้บริการหรือพนักงานได้รับวัคซีนจนครบถ้วน จึงจะสามารถให้บริการได้ตามปกติและผู้ที่ใช้บริการหากได้รับวัคซีนครบก็จะสามารถเข้าใช้บริการได้เป็นปกติ สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดมีแนวโน้มที่ลดลง ซึ่งหากประชาชนเข้าถึงวัคซีนได้มากก็จะทำให้เกิดความปลอดภัย และในวันที่ 14 พฤศจิกายน นี้ จะฉีดวัคซีนให้ครบ 70 เปอร์เซนต์

      ขณะที่สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด19 จังหวัดพะเยา ]ล่าสุดวันนี้จังหวัดพะเยาพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ จำนวน 14 ราย ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดทั้งหมด โดยเป็นคัตเตอร์นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา 9 ราย รวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกใหม่เดือนเมษายน จำนวนทั้งสิ้น 1,960 ราย วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม จำนวน 10 ราย รวมกลับบ้านสะสม 1,743 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล  209 ราย  ศูนย์พักคอยจังหวัดพะเยา (  Community Isolation ) จำนวน 48 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 8 ราย สำหรับสถานที่กักกันของรัฐ จังหวัดพะเยา ขณะนี้มีผู้เข้ารับการกักตัวอยู่ในพื้นที่อำเภอภูซาง จำนวน 4 ราย และอำเภอเชียงคำ จำนวน  2 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 6 ราย


แชร์ข่าวพะเยา