โรงพยาบาลพะเยา ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสนามผู้ป่วย COVICD-19 สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย แพทย์หญิงกนกรส โคว้จิริยะพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม นางประกาย สุทธธง รองผู้อำนวยการด้านพยาบาล และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสนามผู้ป่วย COVID-19 สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดพะเยา ทั้งที่ติดเชื้อภายในและจังหวัดอื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่ง โรงพยาบาลสนามฯแห่งนี้ สามารถรองรับผู้ป่วยได้สูงสุด 98 ราย โดยรพ.สนามฯ ได้วางระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและรัดกุม มีกล้องวงจรปิดรอบอาคาร และในห้องพัก มีการแยกหญิง ชาย ผู้สูงอายุ ไว้อย่างชัดเจนเป็นสัดส่วน ในขณะที่ทางแพทย์ พยาบาล ก็จะมีการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยน้อยที่สุด โดยมีการติดต่อผ่านระบบไลน์กลุ่มผู้ป่วย และเสียงตามสายในห้องพัก แต่ถ้าเป็นกรณีจำเป็นฉุกเฉินก็จะมีการใช้ชุดPPE เข้าให้การช่วยเหลือ ทั้งนี้เพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ไม่ให้ได้รับเชื้อโควิด19 และได้เปิดรับผู้ป่วยสีเขียว เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา


แชร์ข่าวพะเยา