จ.พะเยา พบโควิด 19 เพิ่มต่อเนื่องสถานศึกษาปิดเพิ่ม

แชร์ข่าวพะเยา

สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่เพิ่มอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่จำนวน 32 ราย โดยเฉพาะคัตเตอร์จากนักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา  ที่วันนี้พบผู้ป่วยที่เป็นนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ติดเชื้อรวม 22 รายขณะที่โรงเรียนมัธยมหนึ่งแห่งต้องสั่งปิดการเรียนการสอนอย่างเร่งด่วนเนื่องจากพบนักเรียนที่เปิดเรียนได้เพียง 5 วันติดเชื้อโควิด 1 ราย และเกรงจะเป็นคัตเตอร์ใหม่ด้านการรับวัคซีนของประชาชนชาวพะเยา ขณะนี้สามารถฉีดวัคซีนได้แล้ว คิดเป็นร้อยละ 47.75 ของเป้าหมายประชาชน จำนวน 468,292 ราย

    วันที่27ตุลาคม2564โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งถือเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด ต้องทำการสั่งปิดการเรียนการสอน ไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม หลังพบว่ามีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จำนวน 1 ราย ติดเชื้อ โควิด-19 หลังโรงเรียนเพิ่งเปิดเรียนได้เพียง 5 วัน โดยในพื้นที่จังหวัดพะเยาในช่วงนี้ยังคง พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะคัตเตอร์จากนักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ที่ขณะนี้มีนักศึกษามากกว่า 100 รายที่ติดเชื้อ โควิด-19 สะสมขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคล วิทท์ 19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ล่าสุดพบผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่จำนวน 32 ราย โดยเป็นนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 22 ราย เป็นนักเรียนในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอภูซาง และอำเภอแม่ใจ รวม 4 รายและชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอแม่ใจ จำนวนอีก 6 ราย

    ด้านสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด19 จังหวัดพะเยา รวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกใหม่เดือนเมษายน จำนวนทั้งสิ้น 1,992 ราย วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม จำนวน 5 ราย รวมกลับบ้านสะสม 1,748 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล  236 ราย  ศูนย์พักคอยจังหวัดพะเยา (  Community Isolation ) จำนวน 78 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 8 ราย สำหรับสถานที่กักกันของรัฐ จังหวัดพะเยา ขณะนี้มีผู้เข้ารับการกักตัวอยู่ในพื้นที่อำเภอภูซาง จำนวน 4 ราย ในส่วนการให้บริการวัคซีนโควิด19 จังหวัดพะเยา พบว่า ขณะนี้จังหวัดมียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 แล้ว จำนวน 223,605 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.75 ของเป้าหมายประชาชน จำนวน 468,292 ราย


แชร์ข่าวพะเยา