เทศบาลต.บ้านต๋อม เปิดประชุมความคิดเห็นประเมินผลผังเมืองพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต๋อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดประชุมความคิดเห็นประชาชนเพื่อประกอบการประเมินผลผังเมืองรวมเมืองพะเยา ณ  อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม  ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบหมายนายไพรณรงค์ บัวเทศ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  เพื่อประกอบการประเมินผลผังเมืองรวมเมืองพะเยา ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา  โดยมี คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลบ้านต๋อม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลบ้านต๋อม หมู่ที่ 1 – 18 เข้าร่วมประชุมฯ ณ  อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม  ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา