ประชุมหมู่บ้าน แก้ไขปัญหาน้ำประปาในชุมชน

แชร์ข่าวพะเยา

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10 บ้านโป่งขาม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือการปรับปรุง แก้ไขประปาหมู่บ้านและการป้องกันโรคโควิด-19 ณ.บ้านโป่งขาม ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

วันพุธที่27ตุลาคม2564 นายฉลอง โตปินใจ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10 บ้านโป่งขาม ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ได้ประชุมกรรมการหมู่บ้าน และอสม.เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปรับปรุง แก้ไขประปาหมู่บ้านและเรื่องการป้องกันเรื่องโรคโควิดและให้ อสม.ช่วยกันรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนให้ครบ70 เปอร์เซนต์ขึ้นไปและการวางแนวทางพัฒนาหมู่บ้าน


แชร์ข่าวพะเยา