ฝ่ายความมั่นคงพะเยา ออกตรวจสถานประกอบการป้องกันโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

ฝ่ายความมั่นคง พะเยาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ออกตรวจสถานประกอบการ ร้านอาหาร ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา ให้ปฎิบัติตามคำสั่งจังหวัดพะเยาและมาตรการควบคุมโรคป้องกันโควิด-19

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ว่าที่ร้อยตรีกรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา มอบหมายให้ ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองพะเยา ร่วมกับ ตำรวจสภ.เมืองพะเยา ออกตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยและตรวจสถานประกอบการ/ร้านอาหาร ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยาให้ปฎิบัติตามคำสั่งจังหวัดพะเยาและมาตรการควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดแต่จากการตรวจในวันนี้พบว่าร้าน บ่อตกกุ้งทอง ตั้งอยู่เลขที่ 354 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียงอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

พบว่ามีการฝ่าฝืนลักลอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับลูกค้าและยินยอมปล่อยปละละเลยให้มีการนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน อันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 4194/2564 เรื่องปรับระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบบูรณาการ  จึงได้ ดำเนินการจับกุมเจ้าของร้านพร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาและนำตัวเจ้าร้านดำเนินคดีตามคำสั่งจังหวัดพะเยาต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา