เทศบาลเมืองพะเยา เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาลเมืองพะเยาขอเชิญชวน  ผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคชีนโควิด-19กับศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยาเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 (/ เข็ม 2 Astrazeneca ) วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 -12.00 น.และประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปที่มีความประสงค์ ฉีดวัคซีนโควิด-19 สามารถ Walk-inเข้ามารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 Sinovac (เข็มที่ 1) ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา(ให้นำบัตรประชาชนมาด้วย)ติดต่อสอบถาม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร 054-482291


แชร์ข่าวพะเยา