มอบป้ายรับรองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดทำป้ายรับรองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ในสถานบริการและมอบป้ายให้ร้านค้า รับรองการฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-19

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดทำป้ายรับรองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ในสถานบริการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มารับบริการและมอบป้ายรับรองการฉีดวัคซีน สำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวเพื่อเป็นการยกย่องในการเป็นตัวอย่างร้านค้าที่ดีในการให้ความร่วมมือในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19


แชร์ข่าวพะเยา