NT พะเยา ร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิค-19

แชร์ข่าวพะเยา

NT พะเยา ร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิค-19

บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพะเยา ร่วมรณรงค์ให้พนักงานทุกคนฉีดวัคซีนป้องกันโควิค-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และ เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้ บริการ และ เพื่อลดความเสี่ยงของพนักงาน โดยพนักงานของ เรา ได้รับวัคซีนแล้ว 95% เราให้บริการด้วยความมั่นใจ


แชร์ข่าวพะเยา