ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี วัดราชคฤห์

แชร์ข่าวพะเยา

ขอเชิญร่วมทำบุญ ทอดกฐินและยกยอดฉัตรพระธาตุวัดราชคฤห์  ณ. วัดราชคฤห์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป


แชร์ข่าวพะเยา