สาธารณสุข จ.พะเยาแจ้งตรวจหาเชื้อป้องกันโรคโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

กระทรวงสาธารณสุข จ.พะเยา ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่ไปใช้บริการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา และ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต้ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในช่วงวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2564ขอให้ท่านไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 ณ โรงพยาบาลใกล้บ้าน ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 จังหวัดพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา สอบถามเพิ่มเติม 054-409132


แชร์ข่าวพะเยา