ตรวจหาเชื้อป้องกันโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต๊ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ ตรวจหาเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ณ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา

วันที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00น. นายทนงเกียรติสิงห์แก้ว ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยเคียนเหนือหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง คณะกรรมการหมู่บ้าน เเละ อสม. ร่วมด้วย ท่านนายกจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ ผอ.รพสต.และเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างความเข้าใจเอกซเรย์พื้นที่และผู้สัมผัสตลอดจนร่วมวางแผนการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 กรณีที่เกิดการติดเชื้อที่คุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดพะเยา swap ผู้สัมผัสจำนวน 58 ราย ผลทั้งหมดเป็นลบตรวจซ้ำอีกครั้งวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น ณ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา