ชาวนาร้องช่วยเหลือข้าวราคาตกต่ำ

แชร์ข่าวพะเยา

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในพื้นที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รวมตัวเข้าเรียกร้องกับทางอำเภอ ผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หลังราคาตกต่ำและจุดรับซื้อข้าวมีจำนวนน้อยมาก ดังนั้นจึงอยากให้เข้าช่วยเหลือชาวนา เนื่องจากผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดแต่ไม่มีใครรับซื้อ

    วันที่1พฤศจิกายน2564ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่อำเภอจุนจังหวัดพะเยารวม 20 คนต้องทำการเข้ายื่นหนังสือกับทางอำเภอจุนหลังเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเริ่มได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเนื่องจากราคาข้าวตกต่ำ นอกจากนั้นจุดรับซื้อในแต่ละอำเภอก็มีจำนวนน้อยมากจนเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีที่จำหน่ายและต้องถูกกดราคาเป็นอย่างมาก

     โดยเกษตรกรรายหนึ่งในพื้นที่อำเภอจุน ระบุว่า  ในขณะนี้ชาวนาได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากปัจจุบันราคาข้าวตกต่ำเป็นอย่างมากโดยล่าสุดอยู่ที่เพียงกิโลกรัมละ 5.60 บาท ซึ่งทำให้เกษตรกรประสบกับภาวะขาดทุนอย่างหนัก นอกจากนั้นจุดรับซื้อในพื้นที่ก็ไม่เพียงพอชาวนาที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจะนำไปจำหน่ายก็ประสบกับต้นทุนในเรื่องของการเดินทาง เป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วนด้วย

    โดยนายบุญสืบ บัวตูม เกษตรกรอีกรายหนึ่งในพื้นที่ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน ระบุว่าขณะนี้ผลผลิตข้าวเริ่มได้รับการเก็บเกี่ยวแล้วและรอจำหน่าย ซึ่งปัจจุบันราคาก็ประสบกับภาวะราคาตกต่ำเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นจุดรับซื้อก็ไม่เพียงพอ ซึ่งเกษตรกรต้องประสบกับภาวะขาดทุนเป็นอย่างมาก ซึ่งหากไม่มีการแก้ไขชาวนาก็คงจะอยู่ไม่ได้อย่างแน่นอน โดยในวันนี้ได้นำตัวแทนของเกษตรกรแต่ละตำบล เข้ายื่นหนังสือขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไข เกษตรกรก็จะไม่สามารถอยู่ได้ และคงต้องรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องห้รัฐบาลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

    ขณะที่ทางอำเภอจุน โดยนายชูเกียรติ เสมอเชื้อ ปลัดอำเภอจุน ได้เดินทางมารับเรื่อง และได้เจรจากับชาวบ้านว่า ในฐานะตัวแทนของอำเภอ จะนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับสูงต่อไป เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา